Dla dzieci i rodziców

Ćwiczenia indywidualne korekcyjne dla dzieci z wadami postawy

Atrakcje dla dzieci na terenie Hotelu Morąg:

 •plac zabaw,

 •gry planszowe

 •pokój zabaw

 NOWOŚĆ!!!

 Na życzenie za dodatkową opłatą zajęcia specjalistyczne  szczególnie polecane dla

 •dzieci autystycznych

 •dzieci z Zespołem Downa

 •dzieci z MPD

 REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY

  •   zajmujemy się dziećmi z wadami postawy (np. płaskostopie, pogłębiona lordoza i kifoza, koślawość kolan)
  •  prowadzimy terapię skolioz (wzmacnianie gorsetu mięśniowego, rozluźnianie napiętych mięśni, prawidłowe ustawienie miednicy, terapia manualna kręgosłupa)
  •  pomagamy dzieciom z nadpobudliwością, ADHD, zaburzeniami sensorycznymi, zaburzeniami koncentracji uwagi i problemami z mową
  •  zajmujemy się bólami kręgosłupa u młodzieży występującymi często wskutek nieprawidłowych wzorców ruchowych prowadzących do przeciążeń; bólami głowy i brzucha u dzieci.

Każdemu z dzieci ustalamy indywidualny plan terapii w oparciu o historię rozwoju dziecka, wywiad z psychologiem jak również wizytę diagnostyczno- obserwacyjną dziecka u fizjoterapeuty.  Przy planowaniu terapii uwzględniamy zarówno indywidualne potrzeby dziecka, jak również jego umiejętności nawiązywania kontaktu oraz trudności jakie mogą napotykać Rodzice  w procesie wychowawczym.

W trakcie terapii organizujemy spotkanie z obojgiem Rodziców w celu przekazania  kompleksowej informacji zwrotnej  odnośnie ich dziecka, wymiany uwag, obserwacji i doświadczeń oraz wprowadzenia ewentualnych modyfikacji w terapii.

Rozumiejąc wysiłek jaki każdy Rodzic wkłada w proces wychowywania swoich dzieci i trudności jakie może napotkać na tej drodze, umożliwiamy skorzystanie z udziału w "Warsztatach umiejętności rodzicielskich", które mają na celu pomoc w zrozumieniu zachowania własnego dziecka.

 

     Zajęcia specjalistyczne dostosowane są do możliwości i potrzeb dziecka,a także oparte na sugestii Rodziców i dokumentach terapeutów prowadzących. Zajęcia mogą mieć zarówno formę typowych zajęć „stolikowych” podczas których ćwiczymy:

 ●percepcję;

 ●analizę i syntezę wzrokową;

 ●naśladownictwo;

 ●dopasowywanie;

 ●grafomotorykę;

 ●szeregi i sekwencje;

 ●motorykę małą;

 ●czynności poznawcze

 ● buzię i język.

 ale także mogą to być zajęcia (na życzenie Rodzica) z zakresu 

Treningu samoobsługi

● robienie kanapek;

● robienie herbaty/kawy;

● przygotowywanie sobie napoju;

● ubieranie/rozbieranie się;

● wiązanie sznurówek;

 ●nauka posługiwania się monetami,robienie zakupów.

Treningu umiejętności społecznych

●nauka rozmowy swobodnej;

 ●nauka zachowania się w różnych sytuacjach społecznych ,np.sklep,bus,rozmowa telefoniczna;

 ●nauka dostrzegania stanów emocjonalnych innych osób

 Elementów Integracji Sensorycznej (Metoda SI)

 ●zabawy z fakturami;

 ● muzykoterapia;

 ●prace plastyczne.

 Wszelkie zajęcia są dostosowywane do możliwości i potrzeb dziecka, a także do sugestii rodziców. Wszystko w celu, aby działać zgodnie z oddziaływaniami terapeutycznymi, którym dziecko podlega w życiu codziennym. Każde działanie terapeutyczne będzie omówione z rodzicami/opiekunami przed rozpoczęciem zajęć!

 Zajęcia mogą mieć formę indywidualną, a także grupową.

 Rodzaj zajęć oraz godzin ustalana jest po przyjeździe na turnus i indywidulanej rozmowie z rodziciem.