Masaż Segmentarny

Masaż segmentarny

jest zabiegiem fizykalnym, składającym się z szeregu chwytów i opracowań, których ściśle określona technika i kolejność wykonywania pozwala na wykrywanie i usuwanie zmian chorobowych, a często również przyczyn chorobowych na drodze odruchowej.

 

Masaż segmentarny znajduje szczególne zastosowanie w leczeniu chorób narządów wewnętrznych.

 

Masaż segmentarny uwzględnia wszelkie możliwe zmiany odruchowe powstające w różnych tkankach i podaje sposoby ich usuwania poprzez zastosowanie szczególnych, ściśle określonych rękoczynów.

Ze względu na wywieranie znacznego wpływu na funkcjonowanie narządów wewnętrznych oraz możliwości leczenia i usuwania zmian odruchowych w narządach i tkanakch, metoda ta jest uzupełnieniem masażu klasycznego.

 

Przeciwwskazania do stosowania masażu segmentarnego:

• brak zmian odruchowych,

• wszystkie ostre bakteryjne zapalnie tkanek i narządów wymagające interwencji chirurgicznej,

• wszystkie zakażenia ogólne przebiegające z wysoką temperaturą,

• ostre stany zapalne,

• choroby nowotworowe,

• krwawienia i krwotoki oraz gruźlica

 

Wskazania do stosowania masażu segmentarnego:

• czynnościowe i przewlekłe choroby narządów wewnętrznych,

• zaburzenia krążenia,

• czynnościowe, zwyrodnieniowe i przewlekłe gośćcowe choroby kręgosłupa, stawów i tkanek miękkich, stany pourazowe (skrcęnia, zwichnięcia, złamania),

• zaburzenia wegetatywne układu nerwowego,

• zaburzenia w funkcjonowaniu gruczołów wewnątrz wydzielniczych.