Ćwiczenia grupowe

 

 

Prowadzimy  u chorych chodzących i tych,  którzy mogą być dowożeni do sali.          

Do grupy dobiera się Pacjentów o podobnych zaburzeniach narządu ruchu              i podobnym stopniu sprawności fizycznej.  Stan funkcjonalny i rodzaj schorzenia określają pozycje w jakich wykonywane będą ćwiczenia. 

Stan ogólny decyduje o możliwości obciążenia wysiłkiem fizycznym grupy.