Rehabilitacja domowa

W domu Pacjenta rehabilitant przeprowadza zabiegi z zakresu terapii ruchem, ćwiczenia i masaże.

Fizjoterapeuta wyposażony jest  w niezbędny sprzęt, w tym specjalistyczny stół do masażu czy maty,  co wpływa na komfort zabiegów w domu.

Pacjenci otrzymują taką samą opiekę jak leczeni tymi metodami w szpitalu lub w przychodni. Ćwiczenia są dostosowane do indywidualnych potrzeb Pacjenta, który może otrzymać również zestaw ćwiczeń do samodzielnego wykonywania  (o ile stan jego zdrowia na to pozwala).

 

Rehabilitant powinien pojawiać się w domu Pacjenta przynajmniej trzy razy      w tygodniu.  Sam zabieg powinien trwać godzinę. Pielęgniarka środowiskowa współpracująca w czasie leczenia z rehabilitantem, po zakończeniu rehabilitacji podejmuje opiekę nad chorą osobą