Cwicznie indywidualne

Kinezyterapia -  „leczenie ruchem”  -  gimnastyka lecznicza. Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji, np. społecznej.

 

Stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po zabiegach operacyjnych, po udarach mózgu, po zawale serca, a także w okresie ciąży jako przygotowanie do porodu.

 

Ćwiczenia dzielimy na:

 

• BIERNE- prowadzone rękami terapeuty, bez czynnego udziału pacjenta. Stosowane w sytuacji gdy pacjent nie jest w stanie prowadzić ruchu siłą własnych mięśni.

 

• CZYNNO-BIERNE- możliwy do wykonania wycinek ruchu wykonuje pacjent, pozostałą część wzorca prowadzi terapeuta biernie.

 

• SAMOWSPOMAGANE- ruch wykonywany czynnie przez pacjenta, który równocześnie sam sobie pomaga w jego wykonaniu za pomocą kończyn lub przyborów.

 

 • W ODCIĄŻENIU -ćwiczenia odbywające się w systemie podwieszeń.

 

• PROWADZONE- ruch prowadzony przez terapeutę, w miarę możliwości

 

• WSPOMAGANY CZYNNIE SIŁĄ PACJENTA Zastosowanie przy niewielkiej sile mięśniowej, w sytuacjach wymagających pracy stawu w pełnym zakresie.

 

• WOLNE -wykonywane samodzielnie przez ćwiczącego, bez użycia sprzętu, wymagające pokonania siły grawitacji i ciężaru własnego ciała.

 

• IZOMETRYCZNE -świadomie utrzymywane napięcia izolowanych grup mięśni, zachodzące bez wykonania ruchu czynnego w stawie.

 

• SYNERGISTYCZNE - w przypadku unieruchomienia lub bardzo obniżonej siły mięśniowej danej grupy wykonuje się intensywne ćwiczenia innych partii, w celu przeniesienia na nie pobudzenia.

 

• OPOROWE -ćwiczenia o charakterze siłowym, gdzie opór stawiają ręce terapeuty lub dobrane obciążenia na przyrządach.

 

• KOREKCYJNE -indywidualnie dobrane ćwiczenia mające za zadanie zmniejszenie lub kompensację wady postawy.

 

• ĆWICZENIA POD NADZOREM -zestaw ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, ale pod indywidualną kontrolą terapeuty.